De Linge bij Zoelen

Genealogie in Rivierenland

Een site van de afdeling Betuwe van de NGV
logo ngv
Menu
Klik hier voor het menu
Genealogie in Rivierenland

Wapen gebruikt door Antoine du Croix 1732-1793

Auteur: de heer J. de Kloe

Eerste bron is het artikel la Famille du Cloux, gepubliceerd in 1892 in "Bulletin des Eglises Wallones" (Tome V, livre 3)

De auteur verteld over drie bronnen, waarvan de eerste bron hierboven is vermeld, aangehaald door een 'heer van den Es'  

Als tweede bron een artikel van een heer van den Es. Hij schrijft: "De omschrijving is: het wapen is van zilveren kleur, een schip gedragen door de golven, het geheel in natuurlijke kleuren. Bovenaan een arm houdende een dolk, gereed om toe te slaan. Het schip was soms met twee, soms met drie masten. De kleur van de wimpels varieerde ook, soms blauw, soms rood.

De geluksmast (de 3e) kan een gedenking zijn aan een reis waarbij het schip deze verloor, terwijl er een lid van de familie aanwezig was. Het kan ook een symbool zijn van een toevluchtsoord van de familie".

Helaas geeft de schrijver van dit stuk, de heer van den Es, nauwelijks bronvermeldingen hiervoor, dus deels zal het uit familieverhalen of overlevering kunnen komen.

De enige bron die hij wel noemt, op pagina 9 van zijn verhaal, is van een wapen gebruikt door: Antoine du Cloux, geb. 9-4-1732 te Leiden, overl. 13-10-1793 te Utrecht, begraven in de Domkerk te Utrecht. tr. 12-3-1769 met Marthe Marie Lalouse.
Hj werd (na 1775?) regent van het opvanghuis "Barbara et Lourentia" in Utrecht, en in het boek der familiewapens van dit oude tehuis vindt men de wapenen van zijne familie zoals hij die droeg.

Dit wapen wordt omschreven als: "een boot met 2 masten op een zilverkleurige achtergrond, met blauwe wimpels aan de top van de masten, en boven de spiegel van het schip". Er staat ook een simpele schets bij.

De auteur: "Of dit wapenboek nog bestaat weet ik niet. Wel is in het Utrechts Archief nog een archief aanwezig van "de broederschap van het Sinte Barbare en Sint Laurens gasthuis te Utrecht", 1359-1808, ruim 13 meter, toegangsnr. 709-10. Ik neem aan dat dit hetzelfde tehuis is als waar van den Es het over heeft. Ik heb hier nog niet in gezocht, mogelijk dat hierin het wapen te vinden is".

Als derde bron vermeld de auteur: Nederlands Patriciaat 1914, p.77+78. 

Beschrijving familiewapen:
Wapen: In zilver een schip met twee masten, zeilende op een zee, alles in natuurlijke kleur. Helmteeken: een geharnaste arm, een dolk houdende.
Dekkleeden: zilver en blauw.

 

Reageren op dit artikel?


Reacties

Nog geen reacties
Meest recente berichten:
18 November 2021

Genealogie en geschiedenis, twee aan elkaar gekoppelde begrippen.. Joodse genealogie is geschiedenis van mensen. Mensen die werden geboren, liefhadden en stierven. Niet altijd . . .

Lees meer . . .


27 October 2021

Een uitleg over wanneer iemand voor de bezetter Joods was of niet volgt. De interpretatie van de Nazi’s week duidelijk af van de Joodse wetgeving.

Lees meer ...


22 September 2021

Dirck Vijgh (1531-1615), door Dr. P.D. Spies, Schetsen uit het leven van de ambtman van Nederbetuwe.

Lezing op 21 sept. 2021 door Dr. P.D.Spies over Dirck Vijgh, ambtman, richter en dijkgraaf in de Nederbetuwe, schout en richter van Tiel en Zandwijk, kapitein en gouverneur te Tiel.

Lees meer . . .


22 September 2021

Lees meer . . .


25 May 2021

Workshop Kadastraal onderzoek met behulp van Kadaster Archiefviewer 2.0

Leerzame workshop over het gebruik van het programma Kadaster Archiefviewer 2.0.

Lees meer ...


09 February 2021

Familiewapen van het geslacht De Kruijff

Dit wapen werd gevoerd door Josua de Cruyff, gedoopt te Buren, 18 juli 1734, begraven aldaar 23 januari 1795.

Lees meer . . .