Genealogie in Rivierenland

site van de afdeling Betuwe van het N.G.V.

 

 

 

 

Nog wat onwennig na een lange lezingstilte, waren wij op dinsdagavond 21 september 2021 weer te gast in het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel. Maar snel voelde het weer als vanouds aan, zeker na een heerlijke kop koffie.

Deze avond zou Dr. Peter Spies uitleg geven bij zijn boek over het leven van Ambtman Dirck Vijgh. Dit boek was uitgegeven in 2020 en al twee keer was de lezing ingepland, maar ja, we weten allemaal wat er steeds tussenkwam.

Peter Spies vertelde wat zijn reden was geweest dit boek te schrijven en ging daarna stapsgewijs door de inhoud. De opkomst deze avond was niet groot maar daardoor was er voor de wel-aanwezigen volop gelegenheid vragen te stellen. Peter Spies kreeg op zijn opmerking dat hij nog steeds op zoek was naar ideeën voor nieuw onderzoek verschillende onderwerpen aangeboden. De onderzoeker is dus nog niet ´uitgezocht´!

Dirck Vijgh (1531-1615)
Schetsen uit het leven van de ambtman van Nederbetuwe

Auteur: Dr. P.D. Spies.


Schetsen uit het leven van de ambtman van Nederbetuwe.

Dit boek is een studie naar het leven en werk van Dirck Vijgh, ambtman, richter en dijkgraaf in de Nederbetuwe, schout en richter van Tiel en Zandwijk, kapitein en gouverneur te Tiel, voorstander van de gereformeerde religie. 

Hij leefde in de jaren 1531-1615 en maakte daardoor zowel de tijd mee van de geloofsvervolgingen van Spaans-roomse zijde als het begin van de Opstand en de eerste helft van de zogenoemde Tachtigjarige Oorlog in de Nederlanden. 

De betekenis van Dirck Vijgh in diens functioneren kan moeilijk worden onderschat. Dit boek is geen biografie, want dan zou het enkele duizenden bladzijden hebben geteld. 
Reden om door middel van een aantal schetsen in een tiental hoofdstukken de belangrijkste punten uit het leven en werken van Dirck Vijgh te beschrijven. 

Zo komen respectievelijk aan de orde zijn persoonlijk en familieleven, de historische context waarin hij leefde, de problemen in de eerste periode van zijn leven en functioneren, zijn overgang naar de prins van Oranje, het proces rond het Huis van Zoelen, 
de militaire toestanden en zijn functioneren als militair in de Nederbetuwe en daarbuiten, zijn werken als ambtman, richter en dijkgraaf, zijn betekenis voor de opbouw van de gereformeerde kerk, 
enkele processen op zijn oude dag en tenslotte zijn levenseinde. Wat in deze studie wat onderbelicht blijft, is een aantal zaken die hij voor de stad Tiel heeft gedaan als schout en richter. 
Dat is een bewuste keuze om het boek niet al te groot te maken, maar de belangrijkste zaken betreffende Tiel komen wel aan de orde. Ook is er een hoofdstuk opgenomen over wat en door wie er al over Dirck Vijgh is geschreven. 

Dit boek is voornamelijk gebaseerd op originele bronnen, waarvan de transcripties zijn uitgegeven in de delen 33-37 van de Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe.
Het boek is voorzien van illustraties, bevat een naamregister en verduidelijkende voetnoten, het kost 19.95 als paperback of 24,95 met harde kaft.

Dr. Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) promoveerde in 2017 aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. 

Hij is onder andere werkzaam geweest als hoofd van een afdeling archief, bibliotheek en documentatie, als theoloog binnen de Nederlandse Hervormde Kerk en als jurist in bestuursrechtelijke zaken. 
Daartoe volgde hij enkele archiefopleidingen en bekwaamde zich in bestuursrecht en paleografie. Zijn onderzoeksgebied en specialisatie betreft bijzonder de kerkelijke, rechtelijke en politieke ontwikkelingen binnen het voormalig Hertogdom Gelre. 

Link https://www.boekenbestellen.nl/boek/dirck-vijgh-1531-1615/9789464063875