Genealogie in Rivierenland

site van de afdeling Betuwe van het N.G.V.

 

 

 

Wapen gebruikt door Antoine du Croix 1732-1793


 


 

Eerste bron is het artikel la Famille du Cloux, gepubliceerd in 1892 in "Bulletin des Eglises Wallones" (Tome V, livre 3)

De auteur verteld over drie bronnen, waarvan de eerste bron hierboven is vermeld, aangehaald door een 'heer van den Es'  

Als tweede bron een artikel van een heer van den Es. Hij schrijft: "De omschrijving is: het wapen is van zilveren kleur, een schip gedragen door de golven, het geheel in natuurlijke kleuren. Bovenaan een arm houdende een dolk, gereed om toe te slaan. Het schip was soms met twee, soms met drie masten. De kleur van de wimpels varieerde ook, soms blauw, soms rood.

De geluksmast (de 3e) kan een gedenking zijn aan een reis waarbij het schip deze verloor, terwijl er een lid van de familie aanwezig was. Het kan ook een symbool zijn van een toevluchtsoord van de familie".

Helaas geeft de schrijver van dit stuk, de heer van den Es, nauwelijks bronvermeldingen hiervoor, dus deels zal het uit familieverhalen of overlevering kunnen komen.

De enige bron die hij wel noemt, op pagina 9 van zijn verhaal, is van een wapen gebruikt door: Antoine du Cloux, geb. 9-4-1732 te Leiden, overl. 13-10-1793 te Utrecht, begraven in de Domkerk te Utrecht. tr. 12-3-1769 met Marthe Marie Lalouse.
Hj werd (na 1775?) regent van het opvanghuis "Barbara et Lourentia" in Utrecht, en in het boek der familiewapens van dit oude tehuis vindt men de wapenen van zijne familie zoals hij die droeg.

Dit wapen wordt omschreven als: "een boot met 2 masten op een zilverkleurige achtergrond, met blauwe wimpels aan de top van de masten, en boven de spiegel van het schip". Er staat ook een simpele schets bij.

De auteur: "Of dit wapenboek nog bestaat weet ik niet. Wel is in het Utrechts Archief nog een archief aanwezig van "de broederschap van het Sinte Barbare en Sint Laurens gasthuis te Utrecht", 1359-1808, ruim 13 meter, toegangsnr. 709-10. Ik neem aan dat dit hetzelfde tehuis is als waar van den Es het over heeft. Ik heb hier nog niet in gezocht, mogelijk dat hierin het wapen te vinden is".

Als derde bron vermeld de auteur: Nederlands Patriciaat 1914, p.77+78. 

Beschrijving familiewapen:
Wapen: In zilver een schip met twee masten, zeilende op een zee, alles in natuurlijke kleur. Helmteeken: een geharnaste arm, een dolk houdende.
Dekkleeden: zilver en blauw.

 


Auteur: de heer J. de Kloe