Genealogie in Rivierenland

site van de afdeling Betuwe van het N.G.V.

 

 

 

Het geslachtswapen van de familie Rutgers


 


 

De wapendragers waarvan lakafdrukken aanwezig zijn in het archief van de Volmachten van de Gelderse Leenkamer zijn:

Drie kinderen van Rutger Hendricx (I) en Ermgard van de Wardt te weten:
-  Gerart Rutgers.
-  Steven Rutgers (IIa), gehuwd met Marija Croll in 1680.
-  Sophia (Fijtgen) Rutgers, gehuwd met Peter Henrixen Swaen in 1669 en met Willem Gerritsen van Laekemont in 1682.

De kleinzoon Hendrik Rutgers (III), gehuwd met Willemina Geertruyt van de Wart in 1716, scholtus tot Elst (O-B).

De achterkleinzoon Dirk Hendrik Rutgers (IV), gehuwd met Johanna Emerentia Roger in 1749, met Anna Maria Marda in 1765 en met Clasina Catharina Suzanna van der Gronden in 1778, predikant.

De Romeinse nummers verwijzen naar de publicatie van het artikel: Een Gelders geslacht Rutgers door Dr. G.A.W. Rutgers in Gens Nostra 17 (1962) No 4\5 pag 109-117.


Auteur: Wijnand Rutgers