Genealogie in Rivierenland

site van de afdeling Betuwe van het N.G.V.

 

 

 

De Hoge Bank van Zuilichem


 


 

De Hoge Bank van Zuilichem

Auteur: Peter van Maanen. Site: http://www.bankvanzuilichem.nl


Tot 1335 maakte men in de Tielerwaard en Bommelerwaard gebruik van de schepenbank in Zaltbommel. In dat jaar werd het gebied opgesplitst: op 27 maart 1335 werden de schepenbanken van Tuil, Deil, Zuilichem en Driel opgericht. Zie Nijhoff, Gedenkwaardigheden, deel 1, No 302, pag. 348.
Oudere schepenbrieven van Zaltbommel die qua gebied vielen onder de nieuwe rechtbanken bleven daarna "in haar macht" maar moesten worden gericht met de richter en schepenen waar het gebied onder viel.

Het gericht van de Bank van Zuilichem omvatte: Zuilichem, Gameren, Nieuwaal, Brakel, Aalst, Bruchem, Kerkwijk en Delwijnen.

Vanaf 1335 zouden er dus boeken moeten zijn geweest waarin de actes werden genoteerd van de Bank van Zuilichem. Tegenwoordig beginnen de bewaarde boeken in 1563 met nog een lacune van 1574 t/m 1576 in de geloftesignaten en van 1570 t/m 1576 in de dingsignaten. Daardoor is er een gat van zo'n 240 jaar.

Acte van 2 maart 1401
 

02-03-1401. schepenen Jan die Koc van Delwinen en Mathijs van Aelst

bovenschrift: Bruechem

marge: 1401

Transfixa supra predicta

Wij Jan die Koc van Delwinen ende Mathijs van Aelst scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen is Aernt Hagen Hagens soen ende heefft vercofft ende opgedragen
voir twehondert pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn den brieff
daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer
in gescreven steet Rutger Dircks soen ende Gloren sijnre suster erffelicken te besitten.
Ende Aernt Hagen voirg. verteech opten brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende
geloeffde dair op doen te vertien allen die gene die van sijnre wegen daer mit
recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waren van sijnre wegen Rutger ende Glo-
ren voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jair ende dach als recht is voir
allen die gene die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff
te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent
vierhondert ende een des woensdages nae sunte Mathijs dach.

des woensdages nae sunte Mathijs dach (24 feb. Sint Matthias) = 2 maart
(of is het Sint Mattheus dag 21 sept.?) = 28 sept.
scan: 182-3

Transfix.
Hangt aan: 29-07-1381
Aanhangend: 01-03-1403

Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.106v)